让你了解古诗文化
整理收集众多的古文、古诗、文言文让你了解古诗词文化

孤儿行

发布时间:2021-01-22 04:48   作者:佚名  
古诗网 > 小学古诗 >
孤儿行

孤儿行全文拼音带注音版

gū ér shēng ,gū zǐ yù shēng ,mìng dú dāng kǔ 。
fù mǔ zài shí ,chéng jiān chē ,jià sì mǎ 。
fù mǔ yǐ qù ,xiōng sǎo lìng wǒ háng jiǎ 。
nán dào jiǔ jiāng ,dōng dào qí yǔ lǔ 。
là yuè lái guī ,bú gǎn zì yán kǔ 。
tóu duō jǐ shī ,miàn mù duō chén tǔ 。
dà xiōng yán bàn fàn ,dà sǎo yán shì mǎ 。
shàng gāo táng ,háng qǔ diàn xià táng 。
gū ér lèi xià rú yǔ 。
shǐ wǒ cháo háng jí ,mù dé shuǐ lái guī 。
shǒu wéi cuò ,zú xià wú fēi 。
chuàng chuàng lǚ shuāng ,zhōng duō jí lí 。
bá duàn jí lí cháng ròu zhōng ,chuàng yù bēi 。
lèi xià xiè xiè ,qīng tì lèi lèi 。
dōng wú fù rú ,xià wú dān yī 。
jū shēng bú lè ,bú rú zǎo qù ,xià cóng dì xià huáng quán 。
chūn qì dòng ,cǎo méng yá 。
sān yuè cán sāng ,liù yuè shōu guā 。
jiāng shì guā chē ,lái dào hái jiā 。
guā chē fǎn fù 。zhù wǒ zhě shǎo ,dàn guā zhě duō 。
yuàn hái wǒ dì ,xiōng yǔ sǎo yán 。
dú qiě jí guī ,dāng xìng xiào jì 。
luàn yuē :lǐ zhōng yī hé náo náo ,yuàn yù jì chǐ shū ,
jiāng yǔ dì xià fù mǔ ,xiōng sǎo nán yǔ jiǔ jū 。

孤儿行原文

孤儿生,孤子遇生,命独当苦。
父母在时,乘坚车,驾驷马。
父母已去,兄嫂令我行贾。
南到九江,东到齐与鲁。
腊月来归,不敢自言苦。
头多虮虱,面目多尘土。
大兄言办饭,大嫂言视马。
上高堂,行取殿下堂。
孤儿泪下如雨。
使我朝行汲,暮得水来归。
手为错,足下无菲。
怆怆履霜,中多蒺藜。
拔断蒺藜肠肉中,怆欲悲。
泪下渫渫,清涕累累。
冬无复襦,夏无单衣。
居生不乐,不如早去,下从地下黄泉。
春气动,草萌芽。
三月蚕桑,六月收瓜。
将是瓜车,来到还家。
瓜车反覆。助我者少,啖瓜者多。
愿还我蒂,兄与嫂严。
独且急归,当兴校计。
乱曰:里中一何譊譊,愿欲寄尺书,
将与地下父母,兄嫂难与久居。
本文由文书古文网www.ws375.com整理发布


有用 点赞

发表评论

评论列表(条)

  • 上一篇:白鸠讴    下一篇:紫芝歌
  • 相关阅读